Osposobljavanje

                                                                                                                                                          

1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način 

Svaka osoba u Hrvatskoj na bilo kojem radnom mjestu mora biti osposobljena za rad na siguran način to je obaveza je svakog poslodavca koji zapošljava barem jednu osobu.

Osposobljavanje se provodi za POSLOVE koje zaposlenik radi i na mjestu rada u kome zaposlenik obavlja posao.

U osposobljavanju sudjeluju zaposlenik, ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu.

Radnike  je potrebno educirati o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje, odnosno educirati o opasnostima i mogućim rizicima kojima mogu biti izloženi na mjestima rada kako bi se otklonila i najmanja moguća vjerojatnost od nastanka ozljede na radu.

 

2. Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu 

Osposobljavanje se provodi zato što poslodavac u zaštiti na radu ima veću razinu odgovornosti od djelatnika i kao takav treba proći posebno osposobljavanje.

Poslodavac dio svoje odgovornosti za provođenja zaštite na radu može prebaciti na ovlaštenika.

Ovlaštenik tako postaje odgovorna osoba za:

- provedbu svih propisanih pravila zaštite na radu,

- nadzor da svi djelatnici imaju odgovarajuća zaštitna sredstva,

- sudjelovanje u osposobljavanjima i sl.

 

3. Osposobljavanje povjerenika radnika

Povjerenik radnika je predstavnik radnika koji sudjeluje u radu odbora zaštite na radu i koji mora proći osposobljavanje iz zaštite na radu svakih 5 godina.

 

Program osposobljavanja obuhvaća upoznavanje s:

- osnovnim pojmovima iz zaštite na radu

   (obuhvaća odredbe propisane Zakonom o zaštiti na radu i pripadajućim Pravilnicima te drugim pravnim aktima iz domene zaštite na radu)

- procjenom rizika (opasnostima, štetnostima i naporima na mjestu rada)

- osposobljavanjem za rad na siguran način

- pravima i obvezama poslodavaca, radnika , povjerenika radnika i ovlaštenika  poslodavca u području zaštite na radu

 

T: 095 1999 226

M: [email protected]

Sente kontrola d.o.o.

095 1999 226

[email protected]

Drniška 20, Zagreb

 


Rukovanje ručnim motornim kosilicama

U nastavku je tumačenje ministarstva rada i mirovinskog sustava koje je bilo objavljeno na njihovim stranicama...

Pročitaj...

Osposobljavanje za prvu pomoć radnika medicinske struke

U nastavku je tumačenje ministarstva rada i mirovinskog sustava koje je bilo objavljeno na njihovim stranicama...

Pročitaj...

Obavijest inspekciji za ozljede u prometu

U nastavku je tumačenje ministarstva rada i mirovinskog sustava koje je bilo objavljeno na njihovim stranicama pod tumačenjima starog zakona o zaštiti...

Pročitaj...

Partneri