Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je  obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.

Isto tako je obvezan provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima, pri čemu mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima 

Sente kontrola nudi usluge savjetovanje poslodavaca u pogledu ispunjavanja svojih obaveza koje proizlaze iz Zakona i Pravilnika u području zaštite na radu.

Pročitajte više


Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik kao i povjerenik radnika moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika. Poslodavac može  prenijeti dio svoji odgovornosti za provođenja zaštite na radu na svog ovlaštenika.

Poslodavac mora radnike osposobiti za rad na siguran način i to prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada i kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac je obvezan provesti osposobljavanje u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika. 
Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Pročitajte više


SCC certifikat (Safety Checklist Contractors) potvrđuje da tvrtke i njihovi zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša (SHE - Safety, Health and Environmental protection - management system).

SCC trening značajno pridonosi poboljšanju stanja zaštite na radu kod poslodavca. 

Provodimo SCC treninge za operativne managere (A17) i izvršioce/ radnike (A16)

SCC trening provodimo u suradnji s našim partnerom - TUV Austria.

Pročitajte višePartneri